Krakowski Kazimierz

sobota, Wrzesień 4th, 2010

Kazimierz Krakowski to żydowska dzielnica Krakowa. Kazimierz od XIV wieku aż do początków XIX wieku był odrębnym miastem. Przez wiele wieków Kazimierz był miejscem współistnienia i przenikania się kultury żydowskiej i chrześcijańskiej. Obecnie krakowski Kazimierz jest jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych Krakowa. Znajduje się tu wiele zabytkowych budowli, chociażby Synagoga Wielka. Kazimierz jest też ważnym centrum życia kulturalnego miasta.

Tagi: , , | Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Tatrzańskie wodospady

sobota, Wrzesień 4th, 2010

Będąc w Tatrach nie można zapomnieć o najpiękniejszych wodospadach Polski. Największy z nich – wodospad Siklawa, jest również najwyższym wodospadem w kraju. Przy wysokim stanie wody Wielkiego Stawu, z którego wypływa Siklawa, wodospad może spadać nawet trzema strugami. Innym znanym wodospadem tatrzańskim są Wodogrzmoty Mickiewicza. Jest to zespół trzech wodospadów: Wyżni Wodogrzmot, Pośredni Wodogrzmot i Niżni Wodogrzmot. Nazwę swą wzięły od huku wody jaki się wydobywa przy spadającej wodzie.

Tagi: , , , | Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Zamek w Pieskowej Skale

piątek, Sierpień 27th, 2010

Zamek w Pieskowej Skale jest jedyną ocalałą jurajską warownią na Szlaku Orlich Gniazd. Zamek wybudował król Kazimierz Wielki w pierwszej połowie XIV wieku. Warownia składała się z zamku górnego i dolnego. W 1542 roku Hieronim Szafraniec objął zamek pieskoskalski i rozpoczął przebudowę zamku. Powstała okazała, renesansowa rezydencja z arkadowym dziedzińcem i loggią widokową na skałę – Maczugę Herkulesa. Wokół zamku założono ogrody, stawy i utworzono niewielki ogród zoologiczny. Na początku XVII wieku Maciej Zebrzydowski dokonał kolejnej przebudowy zamku, wzmacniając system fortyfikacyjny. Później zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli. W 1970 roku w odrestaurowanych komnatach zamkowych otwarto muzeum, które jest oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Obecnie ekspozycja stała muzeum to „Przemiany stylowe w dziejach sztuki europejskiej od średniowiecza po dwudziestolecie międzywojenne”.

Tagi: , , , | Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Skalne Miasto

piątek, Sierpień 27th, 2010

Rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto leży na prawym brzegu rzeki Biała na Pogórzu Ciężkowickim, nieopodal Ciężkowic. Powstawanie miasta skalnego jest efektem degradacji terenu, następującego zazwyczaj wzdłuż sieci spękań, charakterystycznej dla poziomo uwarstwionych piaskowców. Wśród ciężkowickich lasów mieszanych rozrzucona jest grupa skał o pokaźnych rozmiarach. Skały te są przede wszystkim z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego. Fantazyjne ukształtowanie, które nastąpiło w skutek procesów erozji, spowodowało nadawanie skałom nazw, które kojarzą się z wyglądem np. „Maczuga”, „Piramida”, „Baszta” czy „Grunwald” z niewielką jaskinią szczelinową i tablicą pamiątkową wmurowaną w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

Tagi: , , | Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Wadowice

piątek, Sierpień 27th, 2010

Warto odwiedzić Wadowice jako miasto, w którym urodził się i żył papież Jan Paweł II. W centralnym punkcie miasta, przy rynku, wznosi się kościół Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, w którym ochrzczono Karola Wojtyłę. Natomiast nieopodal świątyni znajduje się dom rodzinny Jana Pawła II. Obecnie znajduje się tu muzeum, w którym można obejrzeć pamiątki rodzinne.

Tagi: , , , , | Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Zespół klasztorny w Kalwarii Zebrzydowskiej

piątek, Sierpień 27th, 2010

W niewielkim mieście na Pogórzu Wielickim znajduje się zabytkowy zespół zabudowań klasztornych, na który składają się XVII wieczny kościół i klasztor Benedyktynów. Ponadto znajdują się tu czterdzieści dwie kapliczki i kościółki, tworzące na Górze Żar malowniczą sieć dróżek kalwaryjskich. Jest to miejsce pielgrzymek z całej Polski.

| Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Tatry

piątek, Sierpień 27th, 2010

Małopolska kojarzy się przede wszystkim z Tatrami. To jedyne w naszym kraju wysokie góry o rzeźbie typu alpejskiego, z ostrymi szczytami, stromymi ścianami i skalistymi graniami. Do Polski należy mniej niż jedna czwarta Tatr, niemal w całości objęta ochroną Tatrzańskiego Parku Narodowego. Najwyższy szczyt polskich Tatr to graniczne Rysy o wysokości 2499 metrów nad poziomem morza. Dzięki gęstej sieci dobrze utrzymanych szlaków turystycznych Tatry są dostępne nie tylko dla wytrawnych wspinaczy, lecz także dla zwykłych piechurów. Latem mogą się oni wdrapać nawet na Giewont. Zimą narciarze oblegają Kasprowy Wierch, z najpopularniejszymi trasami zjazdowymi.

Tagi: , , , , | Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Parki Krajobrazowe

piątek, Sierpień 27th, 2010

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy został utworzony w 1981roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny Wisły pomiędzy Krakowem a Ściejowicami i jest częścią Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy został utworzony w 1995 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem rzeźby terenu, takim jak zgrupowanie form skalnych.

Dłubniański Park Krajobrazowy został utworzony w 1981 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych, z uwzględnieniem źródeł rzeki Dłubnia. Są to źródła szczelinowe w Jangrocie i Trzyciążu, jednak wypływy najpiękniejsze, źródła pulsujące i najbardziej wydajne znajdują się w Imbramowicach, Ściborzycach i Sieciechowicach. Źródła rzeki są objęte ochroną prawną jako pomniki przyrody.

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie został utworzony w 1980 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem rzeźby terenu z potokami i licznymi dolinami z formami rzeźby krasowej. Park należy do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki został utworzony w 1995 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów Pogórza Karpackiego oraz wschodniej części Pogórza Ciężkowickiego, między dolinami Białej i Wisłoki.

Popradzki Park Krajobrazowy został utworzony w1987 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem wód mineralnych, skałek i jaskiń. Jest jednym z największych parków tego rodzaju w Polsce

Rudniański Park Krajobrazowy został utworzony w 1981 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem dobrze zachowanego łęgu olszowego oraz stanowisk geologicznych dawnego kamieniołomu porfirów, a także unikalnego zrębu tektonicznego, pokrytego roślinnością kserotermiczną. Park wchodzi w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Tenczyński Park Krajobrazowy został utworzony w 1980 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem rzeźby terenu i borów buczyny karpackiej. Park wchodzi w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy został utworzony w 1997 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem wyróżniającego się krajobrazu przyrodniczego i unikalnego krajobrazu kulturowego.

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd został utworzony w 1980 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych szlaku Orlich Gniazd. Park wchodzi w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Park Krajobrazowy Beskidu Małego został utworzony w 1998 roku w celu ochrony ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych Wzniesienia Beskidu Małego. Wzniesienia zbudowane są głównie z piaskowców godulskich. Na południu występują wapienie i łupki. Na terenie parku znajdują się liczne jaskinie.

Tagi: , | Kategoria Przyroda w Małopolskim |

Gorczański Park Narodowy

piątek, Sierpień 27th, 2010

Gorczański Park Narodowy został utworzony w 1981 roku. Teren parku obejmuje centralne pasmo Gorców, w tym masywy Turbacza i Gorca.

W Gorczańskim Parku Narodowym występują duże kompleksy leśne, rosnące w dwóch piętrach roślinności: reglu dolnym i górnym. Lasy stanowią aż 95% powierzchni parku. Wiele drzew znajdujących się na terenie parku ma powyżej 100 lat. Drzewa, które występują na terenie parku to głównie: świerk, buk, jodła, wiąz, jesion, jawor, olsza szara. W całym parku występuje ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, 25 gatunków mchów, 450 gatunków porostów i 116 gatunków wątrobowców,

W Gorczańskim Parku Narodowym występuje 185 gatunków kręgowców, z czego 21 jest w rejestrze Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Ze względu na duże obszary leśne, które sprzyjają licznemu występowaniu tu zwierząt, znajdziemy: dziki, jelenie, sarny, wydry, borsuki, gronostaje. Zróżnicowanie środowiska – lasy i polany sprzyjają dużej różnorodności gatunkowej zwierząt w parku.

| Kategoria Przyroda w Małopolskim |

Pieniński Park Narodowy

piątek, Sierpień 27th, 2010

Pieniński Park Narodowy został utworzony w 1932 roku. Park zajmuje najcenniejsze pod względem krajobrazowym i przyrodniczym obszary Pienin Właściwych a jest to: Masyw Trzech Koron, Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki, Przełom Dunajca.

Roślinność Penińskiego Parku Narodowego, mimo jego niewielkiej powierzchni jest bardzo ciekawa i zróżnicowana. Najciekawsza roślinność występuje w Masywie Trzech Koron z Wąwozem Szopczańskim i na niedostępnej północnej ścianie Smolegowej Skały. W Pienińskim Parku Narodowym występuje około 1100 gatunków roślin naczyniowych. Występuje tutaj aż 167 gatunków roślin górskich, mimo że Pieniny są niewysokimi górami.

W parku znajduje się ponad siedem tysięcy gatunków zwierząt, w tym około 300 gatunków kręgowców. Z większych ssaków występują: borsuk, dzik, jeleń, ryś, żbik, kuna leśna, sarna. Ze względu na występujące tu jaskinie, w których nietoperze mogą zimować, jest ich aż 15 gatunków. Najcenniejszy wśród nietoperzy, gdyż jest to gatunek rzadki już w całej Europie, występuje tu najliczniej podkasaniec mały. Z rzadkich gryzoni warto wymienić mysz małooką.

Pieniński Park Narodowy jest najchętniej odwiedzanym przez turystów parkiem narodowym w Polsce. Dla ruchu turystycznego udostępniono 35 km szlaków. Zalicza się do nich również, stanowiący atrakcję na skalę europejską, spływ tratwami przełomem Dunajca. W parku znajdują się również punkty widokowe na Trzech Koronach i Sokolicy. Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest również Zamek w Czorsztynie.

| Kategoria Przyroda w Małopolskim |