Gorczański Park Narodowy

piątek, Sierpień 27th, 2010

Gorczański Park Narodowy został utworzony w 1981 roku. Teren parku obejmuje centralne pasmo Gorców, w tym masywy Turbacza i Gorca.

W Gorczańskim Parku Narodowym występują duże kompleksy leśne, rosnące w dwóch piętrach roślinności: reglu dolnym i górnym. Lasy stanowią aż 95% powierzchni parku. Wiele drzew znajdujących się na terenie parku ma powyżej 100 lat. Drzewa, które występują na terenie parku to głównie: świerk, buk, jodła, wiąz, jesion, jawor, olsza szara. W całym parku występuje ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, 25 gatunków mchów, 450 gatunków porostów i 116 gatunków wątrobowców,

W Gorczańskim Parku Narodowym występuje 185 gatunków kręgowców, z czego 21 jest w rejestrze Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Ze względu na duże obszary leśne, które sprzyjają licznemu występowaniu tu zwierząt, znajdziemy: dziki, jelenie, sarny, wydry, borsuki, gronostaje. Zróżnicowanie środowiska – lasy i polany sprzyjają dużej różnorodności gatunkowej zwierząt w parku.

Kategoria : Przyroda w Małopolskim