Ojcowski Park Narodowy

piątek, Sierpień 27th, 2010

Ojcowski Park Narodowy został utworzony w 1956 roku. Jest to najmniejszy pod względem powierzchni park narodowy w Polsce. Obejmuje on część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Dolinę Prądnika i Dolinę Sąspowską. Wapienne podłoże, które występuje w Ojcowskim Parku Narodowym sprzyja powstawaniu jaskiń. Od 1992 roku spisano na terenie parku ponad czterysta jaskiń, a przypuszcza się, że jest ich około siedmiuset. Powstały głównie w wyniku krasowego działania wód. Najdłuższe z jaskiń udostępnionych do zwiedzania to: Jaskinia Łokietka i Jaskinia Ciemna.

Największą powierzchnię parku zajmują lasy i zarośla. Wśród drzew najczęściej spotykane to grądy dębowo-lipowe, buczyna karpacka, jaworzyna górska i bory sosnowe. Cała roślinność składa się z około tysiąca gatunków roślin naczyniowych, ponad 230 gatunków mchów i wątrobowców, 1200 odmian grzybów i około 200 rodzajów porostów. Wśród nich jest wiele gatunków chronionych takich jak: róża alpejska, brzoza ojcowska, gnidosz rozesłany czy listeria jajowata.

W świecie zwierząt Ojcowskiego Parku Narodowego naliczono około jedenastu tysięcy gatunków. Symbolem Parku są zamieszkujące jaskinie nietoperze. Znajduje ich się tutaj aż 17 gatunków. Najczęściej występujące to nocek duży i podkowiec mały. Z większych zwierząt występują w parku: sarna, zając szarak, dzik europejski, lis rudy, kuna leśna, gronostaj, bóbr europejski, borsuk, piżmak. Ponadto w Ojcowskim Parku Narodowym występuje 120 gatunków ptaków, w tym 94 gatunki lęgowe.

Kategoria : Przyroda w Małopolskim