Ojcowski Park Narodowy

piątek, Sierpień 27th, 2010

Ojcowski Park Narodowy został utworzony w 1956 roku. Jest to najmniejszy pod względem powierzchni park narodowy w Polsce. Obejmuje on część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Dolinę Prądnika i Dolinę Sąspowską. Wapienne podłoże, które występuje w Ojcowskim Parku Narodowym sprzyja powstawaniu jaskiń. Od 1992 roku spisano na terenie parku ponad czterysta jaskiń, a przypuszcza się, że jest ich około siedmiuset. Powstały głównie w wyniku krasowego działania wód. Najdłuższe z jaskiń udostępnionych do zwiedzania to: Jaskinia Łokietka i Jaskinia Ciemna.

Największą powierzchnię parku zajmują lasy i zarośla. Wśród drzew najczęściej spotykane to grądy dębowo-lipowe, buczyna karpacka, jaworzyna górska i bory sosnowe. Cała roślinność składa się z około tysiąca gatunków roślin naczyniowych, ponad 230 gatunków mchów i wątrobowców, 1200 odmian grzybów i około 200 rodzajów porostów. Wśród nich jest wiele gatunków chronionych takich jak: róża alpejska, brzoza ojcowska, gnidosz rozesłany czy listeria jajowata.

W świecie zwierząt Ojcowskiego Parku Narodowego naliczono około jedenastu tysięcy gatunków. Symbolem Parku są zamieszkujące jaskinie nietoperze. Znajduje ich się tutaj aż 17 gatunków. Najczęściej występujące to nocek duży i podkowiec mały. Z większych zwierząt występują w parku: sarna, zając szarak, dzik europejski, lis rudy, kuna leśna, gronostaj, bóbr europejski, borsuk, piżmak. Ponadto w Ojcowskim Parku Narodowym występuje 120 gatunków ptaków, w tym 94 gatunki lęgowe.

| Kategoria Przyroda w Małopolskim |

Magurski Park Narodowy

piątek, Sierpień 27th, 2010

Magurski Park Narodowy został utworzony w 1995 roku. Park ten leży na granicy województw podkarpackiego i małopolskiego. Główną przyczyną powstania parku jest ochrona unikalnego w skali Karpat obszaru między Karpatami Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi. Większą część terenu zajmują lasy, jest to około 90% powierzchni.

W Magurskim Parku Narodowym wyróżniamy dwa piętra roślinne jest to pogórze i regiel dolny. 43% powierzchni parku zajmuje piętro roślinności pogórze i są to przede wszystkim sosny w większości sadzone sztucznie. W tej części roślinności znajdują się również pastwiska, łąki i torfowiska. Większą część parku zajmuje roślinność piętra regla dolnego, są to przede wszystkim naturalne lasy bukowe z domieszką jedlin i rzadko występujących w Karpatach jaworzyn. Występuje tu ponad 800 gatunków roślin, w tym 59 gatunków objętych ochroną ścisłą, a 12 jest wpisanych do Czerwonej księgi Roślin.

W Magurskim Parku Narodowym występuje około 55 gatunków ssaków, w tym zagrożony ryś i żbik. Najczęściej występujące tu zwierzęta to sarny, lisy, dziki i kuny leśne. Występuje tu również około 160 gatunków ptaków, z czego 117 należy do gatunków lęgowych. Najliczniej występuje tu myszołów.

| Kategoria Przyroda w Małopolskim |

Babiogórski Park Narodowych

piątek, Sierpień 27th, 2010

Babiogórski Park Narodowy został utworzony 30 października 1954 roku. Park znajduje się w Polsce południowej, w powiecie suskim i nowotarskim, przy granicy ze Słowacją. Park został wpisany na Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO.

W babiogórskim parku widoczny jest piętrowy układ roślinności górskiej. W najniższym piętrze regla dolnego rosną buki, świerki czy jodły. Piętro regla górnego opanował świerk. Powyżej jest piętro kosodrzewiny, gdzie rosną: kosodrzewina pstra, jarzębina, zawilec narcyzowaty czy goździk okazały. Wyżej rozciąga się piętro roślinności alpejskiej, w której króluje kosmatka brunatna, rogownica alpejska czy sit skucina.

Wśród zwierząt Babiogórskiego Parku Narodowego spotkamy rysie, dziki, jelenie karpackie i kuny leśne. Miłośnicy ptaków też będą mieli na co popatrzeć, gdyż występują tu ptaki takie jak: głuszce, zięby, gile, puchacze i myszołowy.

Dyrekcjia Parku znajduje się w miejscowości Zawoja, gdzie utworzono specjalny Ośrodek Edukacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego prezentujący walory babiogórskiej przyrody. Dla zwiedzających turystów wytyczono sieć ścieżek edukacyjnych.

Warto tu przyjechać dla wyjątkowego piękna krajobrazu, surowych pasm górskich, poprzecinanych stromymi dolinami, dzikich ostępów leśnych, oraz malowniczych górskich wiosek, przydrożnych kapliczek i drewnianych kościołów.

| Kategoria Przyroda w Małopolskim |

Tatrzański Park Narodowy

piątek, Sierpień 27th, 2010

Tatrzański Park Narodowy utworzony został w 1954 roku i obejmuje niemal całe Tatry na terenie Polski. Teren parku zbudowany jest głównie ze skał krystalicznych i osadowych, wypiętrzonych w okresie fałdowania alpejskiego.

Szata roślinna Tatrzańskiego Parku Narodowego układa się w piętra doskonale widoczne z Gubałówki. Niższe partie gór to lasy – regle. Najniżej są buki i jodły, ponad nimi świerki i świerki karłowate oraz rzadkie gatunki drzew, takie jak: wierzba śląska, brzoza karpacka, jarząb nagi czy limba. W najwyższej partii lasów rośnie kosodrzewina, pełniąca ważną funkcję ochrony przed lawinami i erozją. Ponad lasami rozciąga się piętro roślinności alpejskiej, jest to piętro hal. Rosną tu trawy, zioła i krzewinki. Powyżej hal są już tylko nagie skały, zwane turniami, porośnięte z rzadka roślinami wysokogórskimi lub porostami.

Spośród zwierząt najciekawszym mieszkańcem jest niedźwiedź. Ponadto żyją tu rysie, żbiki, lisy, jelenie, sarny oraz nie występujące w żadnym innym miejscu w Polsce, świstaki, polniki tatrzańskie, darniówki tatrzańskie oraz kozice, będące symbolem fauny Tatr.

Przez wieki górale wypasali tutaj owce, lecz dzisiaj ze względu na wymogi ochrony szaty Tatr, pozostał tylko tak zwany wypas kulturowy.

| Kategoria Przyroda w Małopolskim |

Kopalnia soli w Wieliczce

piątek, Sierpień 27th, 2010

Jest to jedna z największych atrakcji turystycznych w Polsce. Kopalnia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Kopalnia w Wieliczce jest najstarszą, wciąż działającą kopalnią soli na świecie. Historia warzelnictwa soli na tym terenie sięga epoki neolitu, a pierwsza pisana wzmianka o kopalni pochodzi z około 1125 roku. Między XIV a XVI wiekiem zyski z wydobycia soli stanowiły trzecią część dochodów państwa. Dziś kopalnia jest atrakcją turystyczną o światowej sławie, a jej korytarze i komory tworzą niemal podziemne miasto. W udostępnionej do zwiedzania części zobaczyć można liczne rzeźby z soli i kaplice. Najsłynniejszą z nich jest kaplica świętej Kingi, która jest w całości wykonana z soli. Osobliwością Wieliczki jest wykorzystanie jej mikroklimatu w celach leczniczych. W 1964 roku na głębokości 211 metrów powstało sanatorium alergologiczne.

| Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Puszcza Niepołomicka

piątek, Sierpień 27th, 2010

Puszcza Niepołomicka to jeden z większych kompleksów leśnych w Polsce. Pod ścisłą ochroną znajdują się tutaj ostatnie stanowiska rzadkiego gatunku paproci – długosza królewskiego. Puszczę zamieszkują dziki, jelenie, sarny, rysie, cietrzewie i daniele, wprowadzone do środowiska przez człowieka. Puszcza Niepołomicka była przez wieki ulubionym miejscem polowań władców polskich, wiódł przez nią także ważny i ruchliwy szlak handlowy z Węgier do Krakowa. W okresie międzywojennym sprowadzono tu żubry, tworząc dla nich rezerwat w Poszynie – dziś jest tu ośrodek hodowlany.

| Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Latarnia Umarłych

piątek, Sierpień 27th, 2010

Latarnia Umarłych zachowała się przy kościele świętego Mikołaja w Krakowie. Jest to jedyny tego rodzaju zabytek w skali całej Europy. Umieszczone na czterometrowym cokole światło, w średniowieczu ostrzegało przed znajdującym się nieopodal leprozorium, czyli zamkniętym terenem chorych na trąd, lub cmentarzem i zachęcało do modlitwy za nieszczęśliwych. Nieco podobną funkcję miały spełniać dzwonki za konających, zachowane do dziś w trzech miejscach, między innymi na fasadzie południowej wieży kościoła Mariackiego.

Tagi: | Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Kościół i klasztor Paulinów Na Skałce w Krakowie

piątek, Sierpień 27th, 2010

W sąsiedztwie dzielnicy Krakowa – Kazimierza znajduje się późnobarokowy kościół i klasztor Paulinów Na Skałce. Tutaj według legendy, zginął z rąk króla Bolesława Śmiałego i tu został pochowany święty Stanisław. W obszernej Krypcie Zasłużonych znajdującej się pod kościołem są groby dwunastu Polaków, między innymi: Jana Długosza, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Karola Szymanowskiego czy Adama Asnyka.

Tagi: , | Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Katedra na Wzgórzu Wawelskim

piątek, Sierpień 27th, 2010

Gotycka dwuwieżowa katedra obudowana została przez wieki wieńcem osiemnastu kaplic, z których najpiękniejsza i najcenniejsza jest renesansowa Kaplica Zygmuntowska, nakryta pozłacaną kopułą. W katedrze wawelskiej znajdują się sarkofagi królów polskich: Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta I Starego i Zygmunta Augusta. W podziemiach świątyni są krypty nagrobne wielkich Polaków: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki, Józefa Piłsudskiego i Władysława Sikorskiego.

| Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Zamek królewski w Krakowie

piątek, Sierpień 27th, 2010

Zamek ów wybudowany został na Wzgórzu Wawelskim w stylu gotyckim. Ceglano-kamienny zamek zbudowany został na pozostałościach X wiecznego grodu. Swój renesansowy charakter otrzymał za czasów Jagiellonów, stając się wspaniałą rezydencją jednej z najpotężniejszych dynastii ówczesnej Europy. Zamieniony przez Austriaków w XIX wieku na koszary, w XX wieku odzyskał znaczą część swej świetności. Dzisiaj zachwyca pięknem arkadowego dziedzińca i wystrojem reprezentacyjnych komnat, a także słynną kolekcją wawelskich arrasów.

Tagi: , , | Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |