Parki Krajobrazowe

piątek, Sierpień 27th, 2010

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy został utworzony w 1981roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny Wisły pomiędzy Krakowem a Ściejowicami i jest częścią Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy został utworzony w 1995 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem rzeźby terenu, takim jak zgrupowanie form skalnych.

Dłubniański Park Krajobrazowy został utworzony w 1981 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych, z uwzględnieniem źródeł rzeki Dłubnia. Są to źródła szczelinowe w Jangrocie i Trzyciążu, jednak wypływy najpiękniejsze, źródła pulsujące i najbardziej wydajne znajdują się w Imbramowicach, Ściborzycach i Sieciechowicach. Źródła rzeki są objęte ochroną prawną jako pomniki przyrody.

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie został utworzony w 1980 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem rzeźby terenu z potokami i licznymi dolinami z formami rzeźby krasowej. Park należy do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki został utworzony w 1995 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów Pogórza Karpackiego oraz wschodniej części Pogórza Ciężkowickiego, między dolinami Białej i Wisłoki.

Popradzki Park Krajobrazowy został utworzony w1987 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem wód mineralnych, skałek i jaskiń. Jest jednym z największych parków tego rodzaju w Polsce

Rudniański Park Krajobrazowy został utworzony w 1981 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem dobrze zachowanego łęgu olszowego oraz stanowisk geologicznych dawnego kamieniołomu porfirów, a także unikalnego zrębu tektonicznego, pokrytego roślinnością kserotermiczną. Park wchodzi w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Tenczyński Park Krajobrazowy został utworzony w 1980 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem rzeźby terenu i borów buczyny karpackiej. Park wchodzi w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy został utworzony w 1997 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem wyróżniającego się krajobrazu przyrodniczego i unikalnego krajobrazu kulturowego.

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd został utworzony w 1980 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych szlaku Orlich Gniazd. Park wchodzi w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Park Krajobrazowy Beskidu Małego został utworzony w 1998 roku w celu ochrony ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych Wzniesienia Beskidu Małego. Wzniesienia zbudowane są głównie z piaskowców godulskich. Na południu występują wapienie i łupki. Na terenie parku znajdują się liczne jaskinie.

Kategoria : Przyroda w Małopolskim

Tagi: ,