kraków

Krakowski Kazimierz

sobota, Wrzesień 4th, 2010

Kazimierz Krakowski to żydowska dzielnica Krakowa. Kazimierz od XIV wieku aż do początków XIX wieku był odrębnym miastem. Przez wiele wieków Kazimierz był miejscem współistnienia i przenikania się kultury żydowskiej i chrześcijańskiej. Obecnie krakowski Kazimierz jest jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych Krakowa. Znajduje się tu wiele zabytkowych budowli, chociażby Synagoga Wielka. Kazimierz jest też ważnym centrum życia kulturalnego miasta.

Tagi: , , | Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Latarnia Umarłych

piątek, Sierpień 27th, 2010

Latarnia Umarłych zachowała się przy kościele świętego Mikołaja w Krakowie. Jest to jedyny tego rodzaju zabytek w skali całej Europy. Umieszczone na czterometrowym cokole światło, w średniowieczu ostrzegało przed znajdującym się nieopodal leprozorium, czyli zamkniętym terenem chorych na trąd, lub cmentarzem i zachęcało do modlitwy za nieszczęśliwych. Nieco podobną funkcję miały spełniać dzwonki za konających, zachowane do dziś w trzech miejscach, między innymi na fasadzie południowej wieży kościoła Mariackiego.

Tagi: | Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Kościół i klasztor Paulinów Na Skałce w Krakowie

piątek, Sierpień 27th, 2010

W sąsiedztwie dzielnicy Krakowa – Kazimierza znajduje się późnobarokowy kościół i klasztor Paulinów Na Skałce. Tutaj według legendy, zginął z rąk króla Bolesława Śmiałego i tu został pochowany święty Stanisław. W obszernej Krypcie Zasłużonych znajdującej się pod kościołem są groby dwunastu Polaków, między innymi: Jana Długosza, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Karola Szymanowskiego czy Adama Asnyka.

Tagi: , | Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Zamek królewski w Krakowie

piątek, Sierpień 27th, 2010

Zamek ów wybudowany został na Wzgórzu Wawelskim w stylu gotyckim. Ceglano-kamienny zamek zbudowany został na pozostałościach X wiecznego grodu. Swój renesansowy charakter otrzymał za czasów Jagiellonów, stając się wspaniałą rezydencją jednej z najpotężniejszych dynastii ówczesnej Europy. Zamieniony przez Austriaków w XIX wieku na koszary, w XX wieku odzyskał znaczą część swej świetności. Dzisiaj zachwyca pięknem arkadowego dziedzińca i wystrojem reprezentacyjnych komnat, a także słynną kolekcją wawelskich arrasów.

Tagi: , , | Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Krakowska starówka

piątek, Sierpień 27th, 2010

Właściwie wszystko na starym mieście jest godne zwiedzania, ale szczególnie warto zwrócić uwagę na niektóre kamienice wokół rynku, jak chociażby kamienica Bonerów z piękną XVI wieczną attyką. Pałac Zbaraskich z późnorenesansowym dziedzińcem arkadowym, Kamienica Szara, gdzie balował po koronacji Henryk Walezy, czy pałac Pod Krzysztofory, będący dziś siedzibą Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Trzeba też zajrzeć na Mały Rynek, gdzie królują XIV i XV wieczne kamienice z charakterystycznie wysuniętymi przedprożami i na dziedziniec Collegium Maius, będącym od 1400 roku siedzibą Akademii Krakowskiej – dziś Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie sposób pominąć kościoła i klasztoru franciszkanów, w którym Władysław Jagiełło przyjął chrzest i gdzie znajduje się witraż Stanisława Wyspiańskiego.

Tagi: , , , | Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Kraków

piątek, Sierpień 27th, 2010

Kraków założony został przez legendarnego księcia Kraka, a gród ów był przez wieki najważniejszą metropolią w Polsce. Na długo przed powstaniem Państwa Polskiego, gród na wzgórzu wawelskim stał się siedzibą książęcą, wokół której w VIII i w IX wieku rozrosła się osada handlowa. W 1000 roku Kraków był siedzibą biskupstwa, a od czasów panowania Kazimierza Odnowiciela do początku XVII wieku stolicą Polski i siedzibą polskich królów. Największy rozkwit gospodarczy i kulturalny przypadła na okres pomiędzy XIV a XVI wiekiem. Wtedy to powstały tu Sukiennice, kościół Mariacki i większość zabudowy dzisiejszego Starego Miasta. Przeniesienie stolicy do Warszawy w 1611 roku doprowadziło do zmniejszenia znaczenia politycznego i gospodarczego miasta. Ponowny wzrost znaczenia miasta nastąpił pod zaborem austriackim. Kraków stał się wtedy znaczącym ośrodkiem politycznym i kulturalnym. Dziś Kraków jest jednym z większych ośrodków kultury, nauki i turystyki.

Zobacz ofertę noclegową Krakowa i okolic:

Tagi: , , | Kategoria Miasta |

Historia

piątek, Sierpień 27th, 2010

Dzieje człowieka na terenie Małopolski sięgają epoki lodowcowej, kiedy to docierali tu łowcy ze stadami reniferów. Pierwsze znaleziska archeologiczne, takie jak narzędzia kamienne czy ślady obozowisk w okolicach Krakowa, Ojcowa i Tarnowa datowane są na epokę paleolitu, czyli około 50 tysięcy lat temu. Pierwsze ślady stałych osad pochodzą z okresu między ósmym a czwartym wiekiem przed naszą erą. W I wieku przed naszą erą mieszkały tu ludy kultury łużyckiej, później Celtowie, natomiast na przełomie ery kwitła tu kultura przeworska.

W IX wieku tereny dzisiejszej Małopolski zamieszkiwało już zachodniosłowiańskie plemię Wiślan. Świadectwem znaczenia tego plemienia są liczne pozostałości grodzisk wczesnośredniowiecznych, usytuowanych między innymi na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Najcenniejsze wśród nich to Ogrojec przy Jaskini Ciemnej – jest to być może najstarsza budowla fortyfikacyjna w Polsce, Ojców, Grodzisko, Sułoszowa oraz Tarnów, gdzie kilka lat temu odkryto ślady jednego z większych w Polsce założeń takich siedlisk.

Prowincja Krakowska wyodrębniła się w XI wieku, a jej główny gród – Kraków, stał się w 1040 roku stolicą państwa Piastów. W okresie rozbicia dzielnicowego, od 1138 roku Księstwo Krakowskie miało status dzielnicy senioralnej, to znaczy, że władca owej dzielnicy był jednocześnie władcą zwierzchnim całej Polski. Nazwa Małopolska pojawiła się około XV wieku i pochodziła od nazwy: Polonia Minor czyli Młodsza Polska.

Do połowy XVII wieku, dzięki rozwojowi górnictwa soli i ołowiu oraz hutnictwa żelaza, a także urodzajnym glebom, licznym miastom, ważnym szlakom handlowym z południa Europy na północ i z Europy Zachodniej nad Morze Czarne, Małopolska była jedną z lepiej rozwijających się dzielnic Polski. Założona w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego, Akademia Krakowska stała się pierwszym polskim uniwersytetem. Uczelnia ta była reaktywowana w 1400 roku przez Władysława II Jagiełłę i królową Jadwigę – do dziś nosi nazwę Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przeniesienie stolicy do Warszawy, wojny polsko-szwedzkie i rozbiory sprawiły, że zmniejszyło się znaczenie Małopolski, chociaż nie przestała być ważnym ośrodkiem polskiej myśli patriotycznej i niepodległościowej. W okresie rozbiorów główne ziemie Małopolski znalazły się pod zaborem austriackim i nazwano je Galicją. W 1815 roku na obszarze Krakowa i jego najbliższych okolic powstała Rzeczpospolita Krakowska z Wolnym miastem Krakowem. Było to państewko pozostające pod zarządem trzech zaborów. W 1846 roku wybuchło powstanie przeciwko Austriakom, którego klęska położyła kres Rzeczpospolitej Krakowskiej.

W drugiej połowie XIX wieku Galicja stała się ważnym ośrodkiem polskiego życia politycznego, naukowego i artystycznego. Na ten okres przypada również zainteresowanie przedstawicielami kultury ludowej Małopolski, w tym również Podhala i wprowadzeniem jej motywów do literatury i sztuki.

W 1918 roku Małopolska została niemal w całości wcielona w granice odrodzonego Państwa Polskiego. Z ziem zachodniej Galicji powstało Województwo Krakowskie ze stolicą w Krakowie.

Tagi: , , , , , , , , | Kategoria O regionie |

O regionie

piątek, Sierpień 27th, 2010

Województwo Małopolskie zajmuje od południa tereny górskie: Tatry z Podhalem, Pieniny, Gorce i liczne pasma Beskidów. Północną część przecina dolina Wisły zamknięta od zachodu Kotliną Oświęcimską, na wschodzie przechodzącą w Kotlinę Sandomierską, a od północy ograniczona wyraźnym rogiem erozyjnym południowych krańców Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Niecki Nidziańskiej.

W Małopolsce znajdziemy Tatry – najwyższe góry w Polsce, to właśnie tu jest Zakopane – najbardziej oblegany zimowy kurort. W Małopolsce jest Kraków z niezapomnianą architekturą. Na ziemi małopolskiej jest Oświęcim, na terenie którego znajdował się, największy na terenie Polski hitlerowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. W Małopolsce znajduje się największa kopalnia soli w skali kraju – Wieliczka.

Surowce mineralne, jakie są pozyskiwane w Małopolsce, to przede wszystkim rudy cynku i ołowiu, węgiel kamienny, jak również sól kamienna wydobywana w Wieliczce, Bochni, Proszowicach i Gorlicach, gaz ziemny wydobywany w Dąbrowie Tarnowskiej, wapienie pozyskiwane z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Występują tu również źródła wód mineralnych.

Głównymi gałęziami przemysłu Małopolski jest hutnictwo w Krakowie, przemysł spożywczy i tytoniowy, przemysł paliwowy i chemiczny w Tarnowie oraz Oświęcimiu. Rolnictwo na tych terenach odgrywa sporą rolę gdyż 58,3% ogólnej powierzchni to użytki rolne. Uprawia się tu głównie zboże, ziemniaki i rośliny pastewne. Mieszkańcy Małopolski zajmują się hodowlą bydła, drobiu, koni i owiec.

Tagi: , , , , , , , | Kategoria O regionie |