tatry

Tatrzańskie wodospady

sobota, Wrzesień 4th, 2010

Będąc w Tatrach nie można zapomnieć o najpiękniejszych wodospadach Polski. Największy z nich – wodospad Siklawa, jest również najwyższym wodospadem w kraju. Przy wysokim stanie wody Wielkiego Stawu, z którego wypływa Siklawa, wodospad może spadać nawet trzema strugami. Innym znanym wodospadem tatrzańskim są Wodogrzmoty Mickiewicza. Jest to zespół trzech wodospadów: Wyżni Wodogrzmot, Pośredni Wodogrzmot i Niżni Wodogrzmot. Nazwę swą wzięły od huku wody jaki się wydobywa przy spadającej wodzie.

Tagi: , , , | Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Tatry

piątek, Sierpień 27th, 2010

Małopolska kojarzy się przede wszystkim z Tatrami. To jedyne w naszym kraju wysokie góry o rzeźbie typu alpejskiego, z ostrymi szczytami, stromymi ścianami i skalistymi graniami. Do Polski należy mniej niż jedna czwarta Tatr, niemal w całości objęta ochroną Tatrzańskiego Parku Narodowego. Najwyższy szczyt polskich Tatr to graniczne Rysy o wysokości 2499 metrów nad poziomem morza. Dzięki gęstej sieci dobrze utrzymanych szlaków turystycznych Tatry są dostępne nie tylko dla wytrawnych wspinaczy, lecz także dla zwykłych piechurów. Latem mogą się oni wdrapać nawet na Giewont. Zimą narciarze oblegają Kasprowy Wierch, z najpopularniejszymi trasami zjazdowymi.

Tagi: , , , , | Kategoria Co warto zobaczyć w małopolskim |

Parki Krajobrazowe

piątek, Sierpień 27th, 2010

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy został utworzony w 1981roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny Wisły pomiędzy Krakowem a Ściejowicami i jest częścią Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy został utworzony w 1995 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem rzeźby terenu, takim jak zgrupowanie form skalnych.

Dłubniański Park Krajobrazowy został utworzony w 1981 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych, z uwzględnieniem źródeł rzeki Dłubnia. Są to źródła szczelinowe w Jangrocie i Trzyciążu, jednak wypływy najpiękniejsze, źródła pulsujące i najbardziej wydajne znajdują się w Imbramowicach, Ściborzycach i Sieciechowicach. Źródła rzeki są objęte ochroną prawną jako pomniki przyrody.

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie został utworzony w 1980 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem rzeźby terenu z potokami i licznymi dolinami z formami rzeźby krasowej. Park należy do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki został utworzony w 1995 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów Pogórza Karpackiego oraz wschodniej części Pogórza Ciężkowickiego, między dolinami Białej i Wisłoki.

Popradzki Park Krajobrazowy został utworzony w1987 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem wód mineralnych, skałek i jaskiń. Jest jednym z największych parków tego rodzaju w Polsce

Rudniański Park Krajobrazowy został utworzony w 1981 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem dobrze zachowanego łęgu olszowego oraz stanowisk geologicznych dawnego kamieniołomu porfirów, a także unikalnego zrębu tektonicznego, pokrytego roślinnością kserotermiczną. Park wchodzi w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Tenczyński Park Krajobrazowy został utworzony w 1980 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem rzeźby terenu i borów buczyny karpackiej. Park wchodzi w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy został utworzony w 1997 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem wyróżniającego się krajobrazu przyrodniczego i unikalnego krajobrazu kulturowego.

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd został utworzony w 1980 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych szlaku Orlich Gniazd. Park wchodzi w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Park Krajobrazowy Beskidu Małego został utworzony w 1998 roku w celu ochrony ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych Wzniesienia Beskidu Małego. Wzniesienia zbudowane są głównie z piaskowców godulskich. Na południu występują wapienie i łupki. Na terenie parku znajdują się liczne jaskinie.

Tagi: , | Kategoria Przyroda w Małopolskim |

O regionie

piątek, Sierpień 27th, 2010

Województwo Małopolskie zajmuje od południa tereny górskie: Tatry z Podhalem, Pieniny, Gorce i liczne pasma Beskidów. Północną część przecina dolina Wisły zamknięta od zachodu Kotliną Oświęcimską, na wschodzie przechodzącą w Kotlinę Sandomierską, a od północy ograniczona wyraźnym rogiem erozyjnym południowych krańców Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Niecki Nidziańskiej.

W Małopolsce znajdziemy Tatry – najwyższe góry w Polsce, to właśnie tu jest Zakopane – najbardziej oblegany zimowy kurort. W Małopolsce jest Kraków z niezapomnianą architekturą. Na ziemi małopolskiej jest Oświęcim, na terenie którego znajdował się, największy na terenie Polski hitlerowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. W Małopolsce znajduje się największa kopalnia soli w skali kraju – Wieliczka.

Surowce mineralne, jakie są pozyskiwane w Małopolsce, to przede wszystkim rudy cynku i ołowiu, węgiel kamienny, jak również sól kamienna wydobywana w Wieliczce, Bochni, Proszowicach i Gorlicach, gaz ziemny wydobywany w Dąbrowie Tarnowskiej, wapienie pozyskiwane z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Występują tu również źródła wód mineralnych.

Głównymi gałęziami przemysłu Małopolski jest hutnictwo w Krakowie, przemysł spożywczy i tytoniowy, przemysł paliwowy i chemiczny w Tarnowie oraz Oświęcimiu. Rolnictwo na tych terenach odgrywa sporą rolę gdyż 58,3% ogólnej powierzchni to użytki rolne. Uprawia się tu głównie zboże, ziemniaki i rośliny pastewne. Mieszkańcy Małopolski zajmują się hodowlą bydła, drobiu, koni i owiec.

Tagi: , , , , , , , | Kategoria O regionie |