Tatrzański Park Narodowy

piątek, Sierpień 27th, 2010

Tatrzański Park Narodowy utworzony został w 1954 roku i obejmuje niemal całe Tatry na terenie Polski. Teren parku zbudowany jest głównie ze skał krystalicznych i osadowych, wypiętrzonych w okresie fałdowania alpejskiego.

Szata roślinna Tatrzańskiego Parku Narodowego układa się w piętra doskonale widoczne z Gubałówki. Niższe partie gór to lasy – regle. Najniżej są buki i jodły, ponad nimi świerki i świerki karłowate oraz rzadkie gatunki drzew, takie jak: wierzba śląska, brzoza karpacka, jarząb nagi czy limba. W najwyższej partii lasów rośnie kosodrzewina, pełniąca ważną funkcję ochrony przed lawinami i erozją. Ponad lasami rozciąga się piętro roślinności alpejskiej, jest to piętro hal. Rosną tu trawy, zioła i krzewinki. Powyżej hal są już tylko nagie skały, zwane turniami, porośnięte z rzadka roślinami wysokogórskimi lub porostami.

Spośród zwierząt najciekawszym mieszkańcem jest niedźwiedź. Ponadto żyją tu rysie, żbiki, lisy, jelenie, sarny oraz nie występujące w żadnym innym miejscu w Polsce, świstaki, polniki tatrzańskie, darniówki tatrzańskie oraz kozice, będące symbolem fauny Tatr.

Przez wieki górale wypasali tutaj owce, lecz dzisiaj ze względu na wymogi ochrony szaty Tatr, pozostał tylko tak zwany wypas kulturowy.

Kategoria : Przyroda w Małopolskim